Prior information notice: Předběžná tržní konzultace: Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti UNIVERZITY KARLOVY a jejích jednotek

Prior information notice information

File number: UKRUK/391589/2021
Registration number in VVZ: Z2021-032498
Date sent: 06.09.2021
Publication date: 09.09.2021

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    Ovocný trh 560/5
    116 36 Praha 1
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure