Prior information notice: Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 633889
Date sent: 02.03.2016
Publication date: 08.03.2016

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    Černá 646/9
    110 00 Praha
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure