Prior information notice: RUK - UVT - Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 644200
Date sent: 11.08.2016
Publication date: 12.08.2016

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    Ovocný trh 560/5
    116 36 Praha 1
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure