Public contract: Část 4 – Vortex, Transiluminátor a Termoblok

Information about lot

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1493
This is the lot of a public contract: LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz

Title and subject description

  • Title: Část 4 – Vortex, Transiluminátor a Termoblok

Brief subject description:
Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů:
a) vortexu,
b) transiluminátoru a
c) termobloku
pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „vortex, transiluminátor a termoblok“).
Vortex je přístroj sloužící k řádnému promíchání a homogenizaci vzorků nebo reakčních směsí.
Dodávka vortexu musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je univerzální adaptér – nástavec pro třepání zkumavek.
Transiluminátor je přístroj sloužící k detekci DNA fragmentů barvených ethidium bromidem.
Termoblok je přístroj sloužící k inkubaci vzorků při různých teplotách s možností třepání vzorku v průběhu inkubace.
Dodávka termobloku musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je inkublok pro min. 24 vzorků v mikrozkumavkách o objemu 1,5 – 2 ml.


Estimated value

  • 62 674 Kč without VAT

Object items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance