Public contract: Část 1 - výroční zpráva Lékařské fakulty UK v Plzni

Information about lot

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 2339
This is the lot of a public contract: Tiskařské služby 02-2019

Title and subject description

  • Title: Část 1 - výroční zpráva Lékařské fakulty UK v Plzni

Brief subject description:
Předmětem této části veřejné zakázky je tisk výroční zprávy Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2018 za podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky v rámci dynamického systému a Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.


Estimated value

  • n/a

Object items

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance