Veřejná zakázka: Část 2 - Minicentrifuga

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3299
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK - Centrifugy

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Minicentrifuga

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nového přístroje: minicentrifugy s rotory nebo rotorem pro 0,2 ml zkumavky nebo stripy a pro 1,5 ml zkumavky pro Laboratoř Molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj sloužící k odstředění nebo zakoncentrování směsí roztoků. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, buď jeden kombinovaný rotor pro 0,2 ml a 1,5 ml zkumavky nebo současně dva rotory, z nichž první bude pro 0,2 ml zkumavky a druhý pro 1,5 ml zkumavky.


Předpokládaná hodnota

  • 11 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků