Public contract: Drobná ICT 02-2021

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 4521
System number: P21V00000114
File number: UKLFP/76840/2021
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
LFP - DNS pro drobnou ICT
Date of commence: 26.02.2021
Tender submit to: 09.03.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Drobná ICT 02-2021
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení specifikované v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 odst. 1 ZZVZ.
Zakázka je financována především z projektu OP VVV „Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002273“ a projektu „ERA Chair Position for Excellent Research in Oncology (Chaperon) – 856620“

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance