Public contract: LF HK – IRVVIn – real time qPCR cyklér

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 4934
System number: P21V00000498
File number: UKLFHK/315684/2021
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-030639
Date of commence: 20.08.2021
Tender submit to: 18.10.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LF HK – IRVVIn – real time qPCR cyklér
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu real time qPCR cykléru pro laboratoř molekulární patologie Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj určený k namnožení specifických úseků genomů metodou PCR s možností kvantifikace produktu a analýzy v reálném čase. Přístroj bude využíván v rámci molekulárně-patologické analýzy nádorových tkání, zejména detekci mutací somatického genomu u solidních nádorů.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 597 251 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2017-008938

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses