Public contract: RD na dodávky hygienických a toaletních potřeb pro MFF UK

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6696
System number: P22V00001063
Contracting authority registration number: 037/22
File number: UKMFF/595714/2022
Date of commence: 15.12.2022
Tender submit to: 09.01.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: RD na dodávky hygienických a toaletních potřeb pro MFF UK
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, jejímž účelem je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky níže specifikovaného předmětu plnění na období 36 měsíců od uzavření rámcové smlouvy podle aktuálních potřeb zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky (včetně dopravy do míst plnění) hygienických a toaletních potřeb podle konkrétních požadavků zadavatele v průběhu platnosti a účinnosti rámcové smlouvy uzavřené na základě výsledku výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku.
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rámcová smlouva bude uzavřena s jediným dodavatelem s tím, že v ní budou konkrétně vymezeny veškeré podmínky plnění.
Předmět plnění je dále definován a podrobněji vymezen v přílohách této výzvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 999 999 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2021-036156

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance