Public contract: Předběžná tržní konzultace k dodávkám chemikálií, reagencií a spotřebního laboratorního materiálu

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 6770
System number: P23V00000052
File number: UK1LF/20256/2023
Registration number in VVZ: Z2023-002825
Date of commence: 16.01.2023
Tender submit to: 31.01.2023 18:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Předběžná tržní konzultace k dodávkám chemikálií, reagencií a spotřebního laboratorního materiálu

Brief subject description:
1.lékařská fakulta UK připravuje zadávací podmínky pro veřejné zakázky financované především z evropských financí. Předmětem plnění těchto veřejných zakázek budou dodávky spotřebního laboratorního materiálu, a to především dodávky kitů a reagencií, např. kity pro přípravu knihoven; zkumavky pro fragmentaci; kity pro přípravu knihoven bez PCR; antibiotika, séra, média; kity pro klonování; produkty pro molekulární a buněčnou biologii; speciální a čisté chemikálie; materiál na elektroforézu a chemikálie a materiál pro western blotting; produkty pro syntézu DNA a RNA; kity pro tvorbu NGS knihoven včetně bioinformatické analýzy apod.
S vybranými dodavateli zadavatel plánuje vždy uzavřít víceleté rámcové dohody. Z důvodu aktuální situace v souvislosti se současným navyšováním cen s ohledem na vysokou míru inflace (enormně rostoucí cena vstupních materiálů, energií, dopravy apod.) a v souvislosti s problémy v logistice způsobené současnou nestabilní situací provádí zadavatel tuto PTK.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Předběžná tržní konzultace
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-001845

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses