Public contract: UK 1.LF - Kity pro sekvenování - opakování

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6918
System number: P23V00000206
File number: UK1LF/148644/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-012214
Date of commence: 24.03.2023
Tender submit to: 24.04.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK 1.LF - Kity pro sekvenování - opakování
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro sekvenování nové generace, dodávky sekvenačních kitů jež musí být technicky kompatibilní s přístroji typu MiSeq, NovaSeq a NextSeq, které jsou umístěny ve stávajících laboratořích zadavatele nebo je zadavatel využívá ke své vědecké činnosti, včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a její Příloze č. 7 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 1 roku trvání Rámcové dohody, přičemž jednotlivé dodávky zboží, které tvoří předmět Rámcové dohody, budou realizovány na základě dílčích objednávek.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 15 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-001845

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance