Public contract: Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro MFF UK

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7872
System number: P23V00001137
File number: UKRUK/577749/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-052660
Date of commence: 15.11.2023
Tender submit to: 18.12.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro MFF UK
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmět zadávacího řízení

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky.

Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky kryogenních kapalin (kapalné helium a kapalný dusík) pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.
Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je rámcově specifikován v návrhu rámcové dohody (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 11 820 400 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2021-036156

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance