Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratorní materiál a chemikálie 06-2018
Odesílatel Vladimír Kolář
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2019 12:57:13
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č 1

Vysvětlení zadávací dokumentace podle ust. § 98, ZZVZ


Přílohy
- Vysvětlení ZD č 1.pdf (659.86 KB)