Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratorní materiál a chemikálie 06-2018
Odesílatel Vladimír Kolář
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2019 15:02:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace podle ust. § 98, ZZVZ


Přílohy
- Vysvětlení ZD č 2.pdf (668.41 KB)