Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výzva č. 10: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS
Odesílatel Tereza Konečná
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Filozofická fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2019 13:41:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Zadavatel upozorňuje na aktualizaci Výzva č. 10_Příloha č. 1 - Specifikace a položkový rozpočet , která je v nově aktualizované verzi pod názvem Výzva č. 10_Příloha č. 1 - Specifikace a položkový rozpočet_D1.

V souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a vzhledem k povaze upřesnění zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 15. 10. 2019 do 12:00.


S pozdravem
Tereza Konečná


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (311.92 KB)