Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK - Centrifugy
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2019 18:42:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 2_signed.pdf (148.27 KB)
- 07.1 Příloha č. 4a DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 1 VZ_akt. k 20191218_L.xlsx (44.98 KB)
- 07.3 Příloha č. 4c DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 3 VZ_akt. k 20191218_L.xlsx (52.51 KB)