Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK - Centrifugy
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2020 08:23:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 3_signed.pdf (134.93 KB)