Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK – CORE FACILITIES – 3D tiskárna
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2020 15:03:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1_signed.pdf (253.62 KB)
- 06.1 Výzva k podání nabídky_akt. k 20200330.pdf (276.17 KB)
- 06.2 Dokumentace výběrového řízení_akt. k 20200330.pdf (441.98 KB)
- 07 Příloha č. 4 - Specifikace předmětu plnění_LOCK_akt. k 20200330.xlsx (21.92 KB)