Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2020 22:53:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

Vážení,
věnujte, prosím, pozornost Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Podrobnosti viz příloha a profil zadavatele.

Zástupce zadavatele


Přílohy
- Azbestový průzkum (DI1).rar (8.76 MB)
- 2.LF_stavba_DI1.pdf (306.45 KB)