Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř experimentální gastroenterologie
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2020 13:57:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1.pdf (149.40 KB)
- 07.0 Příloha č. 4e DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 5 VZ_akt. k 20200819_L.xlsx (24.95 KB)