Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení UK 1.LF - Dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků realizované prostřednictvím náhradního plnění - 3. opakování
Odesílatel Jitka Jankolová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.01.2022 14:07:23
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/17079/2022-6
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 1.LF - Dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků realizované prostřednictvím náhradního plnění - 3. opakování.

Pro možnost elektronické komunikace a podání elektronické nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK musíte mít dokončenou registraci v Centrální databázi dodavatelů (CDD/FEN - viz https://cdd.fen.cz/.
Výzva k podání nabídky včetně příloh je k dispozici na adrese veřejné zakázky - https://zakazky.cuni.cz/vz00005522, v oddílu Zadávací dokumentace.

S pozdravem
Ing. Jitka Jankolová, Odd. veřejných zakázek 1.LF UK