Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)
Odesílatel Jitka Jankolová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2022 15:40:08
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/18486/2022-19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení, tímto uveřejňujeme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_2.pdf (258.81 KB)