Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Eventové zajištění konference EVROPA PROTI INFORMAČNÍMU CHAOSU
Odesílatel Vanda Wagnerová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2022 09:10:02
Číslo jednací ve SpSl UKFSV/337736/2022-8
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
na základě dotazu jednoho z uchazečů, který požadoval specifikaci zadávací dokumentace v bodě realizace brožury, Vám zasíláme doplňující informace.
Tištěný magazín bude o rozsahu přibližně 40 stran, bude částečně sloužit jako úvod do konference a uvítání partnery a prostřední část bude výroční zprávou o činnosti CEDMO a jeho aktivitách. Distribuce mezi účastníky se tedy plánuje na úvod konference. Magazín bude zahrnovat barevné fotografie, grafy a obrázky, ale hlavně text. Magazín by měl maximálně odpovídat principům udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, které konference zahrnuje. Bude se rozdávat jen vybraným účastníkům konference, ke stažení bude verze online. Ze strany zadavatele budou poskytnuté texty, grafy a obrázky. Dodavatel zabezpečuje následně grafické zpracování, úpravy a sjednocení textů atd. Obsah bude ze strany zadavatele dodán v správném rozsahu, ze strany dodavatele očekáváme grafické zpracování.
S pozdravem
JUDr. Vanda Wagnerová