Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Eventové zajištění konference EVROPA PROTI INFORMAČNÍMU CHAOSU
Odesílatel Vanda Wagnerová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2022 16:17:54
Číslo jednací ve SpSl UKFSV/337736/2022-11
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
z našeho pohledu není v současné chvíli potřebné do návrhu koncepce doplňovat logo konference. Dodavatel dodá logo vybranému dodavateli neprodleně po vyhodnocení zakázky.
Děkujeme za pochopení
JUDr. Vanda Wagnerová