Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Eventové zajištění konference EVROPA PROTI INFORMAČNÍMU CHAOSU
Odesílatel Vanda Wagnerová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2022 16:21:08
Číslo jednací ve SpSl UKFSV/337736/2022-12
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
překlady a tlumočení nejsou předmětem této zakázky. Ubytováním je myšleno ubytování po dobu trvání konference, tj. od 21.9 do 23.9.2022.
Dovoluji si Vás dále upozornit na ustanovení čl. 13 zadávací dokumentace, kdy vysvětlení zadávacích podmínek je možné zadavateli zasílat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Prosíme o respektování této lhůty.
S pozdravem
JUDr. Vanda Wagnerová