Received message - other

Procurement procedure Eventové zajištění konference EVROPA PROTI INFORMAČNÍMU CHAOSU
Sender Vanda Wagnerová
Sender organization Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 27.06.2022 16:24:37
Reference number in the filing service UKFSV/337736/2022-13
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
níže Vám zasíláme dotazy dodavatele a jejich vysvětlení k zadávací dokumentaci:


1. Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh koncepce grafiky, tiskových a propagačních materiálů konference s ohledem na princip udržitelnosti, který bude obsahovat takové doporučení na přípravu těchto materiálů, které zapadne do myšlenky udržitelnosti konference.

Co se myslí koncepcí grafiky, máme vymyslet logo? Požadavek byl zveřejněn 19.6., není reálné zpracovat koncept, natož varianty, tím spíše, když nevíme, jaká je představa o grafice konference…
Pokud jde pouze o vypracování doporučení, ano, tady prostor je…

2. Co se myslí:
Úkolem dodavatele bude dále koordinace přípravy grafických, tiskových a propagačních materiálů s dodavateli těchto služeb. Cena za koordinační práce bude součástí cenové nabídky uchazeče.

Jde o součinnost s tiskárnami a outsourceovanými dodavateli těchto materiálů a podkladů?


3. Prostory:
Uchazeč má předložit návrh koncepce prostorového zajištění konference s ohledem na princip udržitelnosti, z tabulky ale plyne, že je vše zajištěno až na Panel dne 22/9, má být až pro 140 osob, a Panel dne 23/9, ten opět pro 140? Pokud máme předložit návrh, znamená to, že se máme jít podívat na Magistrát a vybrat z primátorské rezidence, primátorského bytu a městské knihovny-meaého sálu? A pokud mám předložit nabídku ceny za prostory, které zajišťuje magistrát, co se tím myslí? Nějaké případné dovybavení, dejme tomu instalace velkoplošné obrazovky?

4. Jaké prokázání kvalifikace experta na cirkulární ekonomiku a udržitelnost? Musí se tímto oborem živit, nebo se v něm případně „jen“ expertně pohybovat?

5. Pro kolik osob je míněno ubytování?

Odpovědi:
1) Základní banner konference a logo CEDMO už existuje, je třeba rozvinout veškerou další koncepci grafiky na tištěné a digitální materiály konference, včetně tištěné brožury. Zde budeme požadovat varianty k výběru.

2) Ano, součinnost: zadávání, koordinace zainteresovaných stran (CEDMO, grafiků, designérů, tiskarny, apod.), včasné zajištění a kontrola výstupů, dodání na místo konference.

3) Jde o prostorovou koncepci. Tj. od dodavatele požadujeme návrh koncepce např. usazení účastníků, efektivního řešení prostoru pro 140 lidí atd. Technické zajištění je řešeno v jiném bodě. Místo konání těchto panelů zvolí zadavatel a prohlídka místa není možná z důvodu charakteru prostor (např. primátorská residence atd.)

4) Viz bod Technická kvalifikace seznam expertů. Musí jít o člověka s praxí min. 3 roky v realizaci obdobných zakázek (tj. přádání eventu pro min. 50 lidí s prvkami udržitelnosti a cirkulární ekonomiky) a dodavatel musí prokázat, že se tento expert již na 2 podobných akcích podílel (eventy s prvkem udržitelnosti a cirkulární ekonomiky).

5) Übytování pro 90 lidí. Přesný počet bude s dodavatelem upřesněn bezodkladně po vyhodnocení veřejné zakázky.

S pozdravem
JUDr. Vanda Wagnerová