Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení PedF – 2022 - Pořízení a instalace ICT a AV vybavení do učeben M209 a S201
Odesílatel Ivana Choutková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2022 09:23:42
Číslo jednací ve SpSl UKPedF/368472/2022-6
Předmět Doplňující informace k ZD

Dobrý den,
dne 13. 7. obdržel zadavatel požadavek ne doplnění informace k ZD ve znění: "... Máme pouze jediný drobný dotaz, který je ale důležitý pro zajištění kompatibility a funkčnosti řídícího systému v místnosti M209. Potřebovali bychom znát sériové číslo řídící jednotky CUE BETA. Sériové číslo je ve formátu CS0XXX.XX.00XXXX. Červeně označené je zásadní z důvodu čísla revize."
Doplňujeme tedy sériové číslo CUE: CS0251. 000757. Dokládáme i fotodokumentaci a opravenou Přílohu č. 3.
Na základě dotazu jsme však zjistili, že v příloze č. 3 Technická specifikace, v části pro učebnu M209 a oddíle Programování systému je chybně uvedeno CUE BETA. Správně má být CUE ALPHA.
Jelikož jde o systém, který je stávající, doufáme, že tato doplňující informace nebude mít vliv na zpracování vašich nabídek.
S pozdravem
Ivana Choutková


Přílohy
- Doplnění ZD č. 1.zip (7.66 MB)