Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2022 14:07:00
Číslo jednací ve SpSl UK2LF/314199/2022-19
ID ve SpSl 1003603646
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
v příloze naleznete Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.
Současně s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny.
Podrobnosti viz příloha.
Za zadavatele,
D.B.


Přílohy
- 2.LF_DI1.pdf (223.53 KB)