Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2022 12:26:30
Číslo jednací ve SpSl UK2LF/314199/2022-22
ID ve SpSl 1003607625
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

zadavatel objasňuje zadávací dokumentaci následovně:
V souladu s čl. 3.3. bod vi. a čl. 6.3. zadávacích podmínek musí být součástí nabídky návrh harmonogramu plnění, obsahující nejméně dodací lhůty "A" a B" (dílčí hodnoticí kritérium č. 2).

Za zadavatele,

D.B.

Podrobnosti viz příloha.

Za zadavatele,

D.B.


Přílohy
- 2.LF_DI2.pdf (185.00 KB)