Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure FSV UK - technické služby k ochraně majetku
Sender Jindra Pavlová
Sender organization Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 29.07.2022 13:41:55
Reference number in the filing service UKFSV/346598/2022-43
Subject Změna zadávací dokumentace - prodloužení lhůty k podání nabídek

Zadavatel prodloužil lhůtu k podání nabídek, jak je uvedeno na profillu zadavatele do 29.08.2022 10:00 hod.
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova