Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení UK2LF - Aktivní prvky - TPU, 4. etapa
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2022 21:27:03
Číslo jednací ve SpSl UK2LF/314239/2022-13
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Vážení,
zadavatel tímto oznamuje výběr dodavatele veřejné zakázky - Networksys a.s., sídlem Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5, IČO: 26178109.
Podrobnosti viz profil zadavatele.
Za zadavatele,
D.B.


Přílohy
- Aktivní prvky_Rozhodnutí o výběru.pdf (214.51 KB)