Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK – Rámcová dohoda na vybavení ICT
Odesílatel Karolína Fischerová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2022 11:21:57
Číslo jednací ve SpSl UKLFHK/378106/2022-20
ID ve SpSl 1003641796
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. II


Přílohy
- 00 Vysvětlení změna nebo doplnění ZD č. II_signed.pdf (277.10 KB)
- 04.0 Příloha č. 4 DZŘ - Specifikace předmětu plnění, Předloha pro zpracování ceny plnění_aktualizace k 18_08_22.xlsx (50.58 KB)