Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.08.2022 17:38:57
Číslo jednací ve SpSl UK2LF/314199/2022-53
Předmět Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Vážení,

zadavatel tímto oznamuje zrušení zadávacího řízení, a to:

a) podle § 127 odst. 1 ZZVZ, v zadávacím řízení není žádného účastníka, kdy všichni účastníci byly v rámci fáze posouzení nabídek vyloučení pro nesplnění technické specifikace a

b) podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval - nedostatečně nastavené zadávací podmínky (technická specifikace), které mohly a měly vliv na okruh potenciálních dodavatelů.

Podrobnosti viz Rozhodnutí v příloze.

Za zadavatele,

D.B.


Přílohy
- Nábytek_Rozhodnutí o zrušení_signed.pdf (216.59 KB)