Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2022 08:15:31
Číslo jednací ve SpSl UK2LF/314199/2022-59
Předmět Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Vážení,
zadavatel dne 2. 9. 2022 rozhodl o zrušení zadávacího řízení.
Podrobnosti viz příloha a profil zadavatele.
Za zadavatele,
D.B.


Přílohy
- 2LFUK_Rozhodnutí o zrušení_02092022 .pdf (216.61 KB)