Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení LFP - Dodávka hlubokomrazicího boxu
Odesílatel Ondřej Škrabal
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 09:18:41
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/484908/2022-7
ID ve SpSl 1003702592
Předmět Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (906.65 KB)
- Příloha č. 1 výzvy_krycí list nabídky.docx (884.98 KB)
- Příloha č. 2 výzvy_čestné prohlášení.docx (863.92 KB)
- Příloha č. 3 výzvy_kupní smlouva.docx (893.64 KB)
- Příloha č. 4 výzvy_specifikace předmětu plnění.pdf (138.64 KB)