Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2
Odesílatel Jitka Jankolová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2023 16:42:45
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/549699/2022-7
ID ve SpSl 1003862997
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky - přílohy zadávací dokumentace jsou zveřejněny na profilu zadavatele


Přílohy
- Zadávací dokumentace_k_VZ_6601.pdf (414.80 KB)