Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení UK 1.LF - Provádění pravidelné údržby a oprav vzduchotechnických a chladicích zařízení, včetně MaR
Odesílatel Jitka Jankolová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.01.2023 19:24:47
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/556214/2022-7
ID ve SpSl 1003872067
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce UK 1.LF - Provádění pravidelné údržby a oprav vzduchotechnických a chladicích zařízení, včetně MaR.
Zadávací dokumentace veřejně dostupná na adrese https://zakazky.cuni.cz/vz00006624