Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení LFP - Doplnění vybavení stomatologie
Odesílatel Hana Kvasničková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2023 14:32:30
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/437834/2023-8
ID ve SpSl 1004337751
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (912.99 KB)
- Příloha č. 1 výzvy_krycí list nabídky.docx (884.51 KB)
- Příloha č. 2 výzvy_čestné prohlášení.docx (863.54 KB)
- Příloha č. 3 výzvy_kupní smlouva.docx (894.94 KB)
- Příloha č. 1 KS_specifikace předmětu plnění.pdf (746.60 KB)
- Příloha č. 2 KS_položkový rozpočet.xlsx (12.04 KB)