Received message - invitation

Procurement procedure UK 1.LF - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu / újmu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Sender Jitka Jankolová
Sender organization Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 08.08.2023 16:45:43
Reference number in the filing service UK1LF/340118/2023-5
Identifier in filing service 1004340845
Subject Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce UK 1.LF - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu / újmu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Výzva k podání nabídky včetně příloh (kromě Přílohy č. 3 Pojistného programu) dostupná na adrese https://zakazky.cuni.cz/vz00007201