Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK - CORE FACILITIES - Optický zobrazovač pro malá laboratorní zvířata
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 12:49:06
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění nebo změna ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1_signed.pdf (1.17 MB)
- 07.0 Příloha č. 2 DZŘ - Kvalifikační dokumentace k 25.05.2018_signed.pdf (899.71 KB)
- 08.0 Příloha č. 3 DZŘ - Návrh smlouvy k 25.05.2018.docx (65.68 KB)