Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení UK-KaM-Hygienické audity stravovacích provozů Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze
Odesílatel Daniela Slováková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Koleje a menzy [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2024 07:17:42
Číslo jednací ve SpSl UKKaM/62254/2024-22
ID ve SpSl 1004764804
Předmět Výsledek veřejné zakázky - Hygienický audit stravovacích provozů

Výsledek VZMR na hygienické audity stravovacích provozů menz Univerzity Karlovy


Přílohy
- 6 Rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení hygiena audit-1.pdf (304.18 KB)