Received message - other

Procurement procedure UK-KaM-Hygienické audity stravovacích provozů Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze
Sender Daniela Slováková
Sender organization Univerzita Karlova, Koleje a menzy [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 05.04.2024 07:17:42
Reference number in the filing service UKKaM/62254/2024-22
Identifier in filing service 1004764804
Subject Výsledek veřejné zakázky - Hygienický audit stravovacích provozů

Výsledek VZMR na hygienické audity stravovacích provozů menz Univerzity Karlovy


Attachments
- 6 Rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení hygiena audit-1.pdf (304.18 KB)