Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 22.04. - 26.04.2024
Odesílatel Daniela Slováková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Koleje a menzy [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2024 11:31:56
Číslo jednací ve SpSl UKKaM/179580/2024-10
ID ve SpSl 1004800318
Předmět Výsledek VZ v DNS na potraviny pro menzy UK

Vážení dodavatelé,

Zasílám Vám výsledek veřejné zakázky realizované v rámci DNS na Dodávky potravin pro menzy Univerzity Karlovy.

Slováková


Přílohy
- 06 Rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení v DNS_ovoce a zelenina PHA.pdf (250.98 KB)