Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UK KAM – OBNOVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚK, KOLEJ NA VĚTRNÍKU - Zhotovitel stavby
Odesílatel Lawya KaM
Organizace odesílatele LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 07013531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2024 14:23:33
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení dokumentace

Zadavatel tímto zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. III. Pro podrobnosti vizte přílohu. Zadavatel zároveň zveřejňuje aktualizovanou verzi Přílohy č. 3 SOD Větrník zhotovitel vysvětleni III.

Za Karlovu Univerzitu, Koleje a Menzy
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_III.pdf (237.90 KB)