Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FaF – Telemetrický systém měření arteriálního krevního tlaku
Odesílatel Markéta Vítková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2024 16:06:50
Číslo jednací ve SpSl UKFaF/195813/2024-9
ID ve SpSl 1004878865
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §§ 98 a 99 zákona, a to na základě předchozí žádosti zájemce o veřejnou zakázku.
Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace zároveň upřesňuje technickou specifikaci předmětu plnění v souladu s § 99 zákona.
Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 3. 6. 2024 v 10:00 hodin.
S pozdravem Vítková


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (228.96 KB)
- Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění ke dni 9.5.2024.docx (435.21 KB)