Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK - CORE FACILITIES - Spektrofotometry
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2018 16:37:52
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění nebo změna ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1_signed.pdf (723.15 KB)
- 07.0 Příloha č. 4b DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 2 VZ_akt. k 180710_lock.xlsx (24.52 KB)