Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř průtokové cytometrie
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2018 12:03:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění nebo změna ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1_signed.pdf (725.67 KB)
- 07.2 Příloha č. 4b DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 2 VZ_lock.xlsx (24.98 KB)