Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2018 16:30:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1_signed.pdf (188.00 KB)
- 06.4. Příloha č. 4d DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 4 VZ_lock.xlsx (36.86 KB)