Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2018 16:30:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 2_signed.pdf (733.25 KB)
- 07.4. Příloha č. 4d DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 4 VZ_lock_180907.xlsx (36.11 KB)