Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Výše celkové nabídkové ceny
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH (u neplátce DPH cena v Kč celkem). Jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Více informací o kritériu hodnocení naleznete v čl. 10 výzvy k podání nabídky.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

1100000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět